Artykuły i zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim, przechowywanie na dysku komputera, publikowanie na innych stronach internetowych, lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody jest zabronione.


Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio przy użyciu tej strony.

The articles and pictures on this website are copyrighted materials, storing on a computer disk, republishing on another websites, or distributing in any form without written permission is strictly prohibited.


Author will not be held liable for any damages caused or alleged to be caused either directly or indirectly by use of this site.